Polityka Prywatności

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych ma w pl.menulist.menu bardzo wysoki priorytet. Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron innych dostawców, na które nie rozciąga się niniejsza polityka prywatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za postępowanie osób trzecich z Twoimi danymi osobowymi. Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez internet (np. pocztą elektroniczną) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Nasza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do korzystania z danych przez pl.menulist.menu.

Informacja o bezpieczeństwie danych
Naszą stronę internetową zabezpieczamy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Twoich danych przez osoby nieuprawnione.

1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych i zakładowego inspektora ochrony danych
Osoba odpowiedzialna znajduje się w nadruku.
Firmowy inspektor ochrony danych jest dostępny pod kontaktem.

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania
a) Podczas odwiedzania strony internetowej
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową pl.menulist.menu, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Następujące informacje są zbierane bez twojej ingerencji i przechowywane aż do automatycznego usunięcia:
Adres IP komputera żądającego,
Data i czas dostępu,
Nazwa i adres URL pobieranego pliku,
Strona internetowa, z której nastąpił dostęp (referrer URL),
używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny twojego komputera, jak również nazwa twojego dostawcy dostępu.
Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:
Zapewnienie bezproblemowego połączenia strony internetowej,
Zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak również
dla dalszych celów administracyjnych.
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów zbierania danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat.
Ponadto podczas odwiedzania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i usług analitycznych. Więcej szczegółów znajdziesz pod nr. 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.
b) Przy zapisywaniu się do naszego newslettera
Jeśli, zgodnie z Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO wyraziłeś na to wyraźną zgodę, wykorzystujemy Twój adres e-mail do regularnego wysyłania Ci naszego newslettera. Dla otrzymywania newslettera wystarczające jest podanie adresu e-mail.
Wyrejestrowanie się jest możliwe w każdej chwili, na przykład poprzez link na końcu każdego newslettera.
c) Za pomocą naszego formularza kontaktowego
W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy Ci możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej. Konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą zostać podane dobrowolnie.
Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami jest zgodne z Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a DSGVO na podstawie Twojej dobrowolnie udzielonej zgody.
Dane osobowe zebrane przez nas za pomocą formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu realizacji Twojego żądania.

3. Ujawnianie danych
Przekazywanie Twoich danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej nie ma miejsca.
Udostępniamy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:
Ty zgodnie z Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a DSGVO wyraziłeś na to wyraźną zgodę
ujawnienie zgodnie z Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO jest wymagane do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przypuszczenia, że masz przeważająco uzasadniony interes w nieujawnianiu Twoich danych,
w przypadku, gdy ujawnienie zgodnie z Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO jest obowiązkiem prawnym, jak również
jest to prawnie dopuszczalne i zgodne z Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO jest wymagane do uregulowania stosunków umownych z Tobą.

4. Cookies
Na naszej stronie używamy plików cookie. Są to małe pliki, które Twoja przeglądarka tworzy automatycznie i które są zapisywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), gdy odwiedzasz naszą stronę. Ciasteczka nie szkodzą Twojemu urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.
W ciasteczku przechowywane są informacje, z których każda wynika w powiązaniu z konkretnym używanym terminalem. Nie oznacza to jednak, że natychmiast poznajemy Twoją tożsamość.
Z jednej strony stosowanie cookies służy temu, by korzystanie z naszej oferty było dla Ciebie przyjemniejsze. Na przykład używamy tzw. sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony na naszej stronie internetowej. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.
Ponadto, aby poprawić użyteczność, używamy również tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, by skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpozna ona, że już u nas byłeś oraz jakie dane i ustawienia wprowadziłeś, więc nie będziesz musiał ich ponownie wprowadzać.
Z drugiej strony używamy cookies, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać ją w celu optymalizacji naszej oferty (patrz punkt 5). Te pliki cookies pozwalają nam automatycznie rozpoznać, kiedy ponownie odwiedzasz naszą stronę, że już u nas byłeś. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie.
Dane przetwarzane przez cookies służą do wymienionych celów, aby zabezpieczyć nasze uzasadnione interesy, jak również osób trzecich zgodnie z Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO wymagane.
Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by żadne pliki cookie nie były zapisywane na Twoim komputerze lub by zawsze pojawiała się podpowiedź przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie cookies może jednak oznaczać, że nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5. Narzędzia analityczne
a) Narzędzia śledzące
Wymienione poniżej i używane przez nas środki śledzenia opierają się na Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Dzięki stosowanym środkom śledzenia chcemy zapewnić dostosowanie do potrzeb i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony używamy środków śledzenia do statystycznego rejestrowania i oceny korzystania z naszej strony internetowej w celu zoptymalizowania naszej oferty dla Ciebie. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu.
Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzących.
i) Google Analytics1
Aby dostosować i stale optymalizować nasze strony internetowe, korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (https://www.google.com/intl/en/about/) (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dalej "Google"). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat Twojego korzystania z tej strony internetowej, takie jak
typ / wersja przeglądarki,
używany system operacyjny,
URL odsyłający (poprzednio odwiedzana strona),
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
Czas żądania serwera,
zostaną przesłane na serwer Google w USA i tam zapisane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu, w celu badania rynku i tworzenia stron internetowych dostosowanych do potrzeb. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w ramach zlecenia. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi udostępnionymi przez Google. Adresy IP są anonimizowane, tak że przyporządkowanie ich nie jest możliwe (maskowanie IP).
Możesz zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej strony internetowej mogą być w pełni wykorzystane.
Dane generowane przez cookie, jak również informacje o korzystaniu z tej strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) oraz o przetwarzaniu tych danych przez Google możesz również zbierać, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https: // tools google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi w przyszłości gromadzenie Twoich danych podczas odwiedzania tej strony. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest zapisywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz zresetować plik cookie opt-out.
Więcej informacji na temat prywatności w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć w Centrum Pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).
ii) Śledzenie konwersji Google Adwords
Aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać je w celu optymalizacji naszej strony internetowej, korzystamy również z Google Conversion Tracking. Google Adwords używa pliku cookie na Twoim komputerze (patrz punkt 4), jeśli wszedłeś na naszą stronę internetową poprzez reklamę Google.
Te ciasteczka tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeżeli użytkownik odwiedzi określone strony na stronie klienta AdWords, a plik cookie nie stracił ważności, Google i klient będą mogli rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.
Każdy reklamodawca otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali opcję śledzenia konwersji. Reklamodawcy dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę znacznika śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników.
Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz również zrezygnować z wymaganego ustawienia pliku cookie - na przykład poprzez ustawienia przeglądarki, które generalnie wyłączają automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając w przeglądarce opcję
Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz również zrezygnować z wymaganego ustawienia pliku cookie - na przykład za pomocą ustawień przeglądarki, które zasadniczo wyłączają automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com". Polityka prywatności Google dotycząca śledzenia konwersji znajduje się tutaj (https://services.google.com/sitestats/en.html).


6. Wtyczki mediów społecznościowych
Opieramy się na naszej stronie internetowej na podstawie Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram, aby nasza kancelaria była lepiej znana. Cel handlowy leżący u podstaw tego działania należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu GDPR. Odpowiedzialność za działanie zgodne z ochroną danych osobowych ponoszą ich dostawcy. Integracja tych wtyczek przez nas odbywa się za pomocą tzw. metody dwóch kliknięć, aby jak najlepiej chronić odwiedzających naszą stronę internetową.
a) Facebook
Na naszej stronie używane są wtyczki społecznościowe Facebooka, aby spersonalizować korzystanie z niej. Do tego celu używamy przycisku "LIKE" lub "SHARE". Jest to oferta od Facebooka.
Jeśli odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebooka bezpośrednio do Twojej przeglądarki i włączana przez niego do strony internetowej.
Poprzez integrację wtyczki Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka weszła na odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (łącznie z Twoim adresem IP) są przekazywane z Twojej przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane.
Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Twojego konta na Facebooku. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, np. poprzez naciśnięcie przycisku "LIKE" lub "SHARE", odpowiednie informacje są również przekazywane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywane. Informacja ta zostanie również umieszczona na Facebooku i wyświetlona Twoim znajomym na Facebooku.
Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku i tworzenia stron na Facebooku dostosowanych do potrzeb użytkownika. W tym celu Facebook korzysta z profili użytkowników, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny Twojego korzystania z naszej strony w odniesieniu do reklam wyświetlanych na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o Twojej aktywności na naszej stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.
Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony do Twojego konta na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności, znajdziesz w polityce prywatności (https://www.facebook.com/about/privacy/) Facebooka.
b) Twitter
Na naszej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. (Twitter) są zintegrowane. Wtyczki Twittera (przycisk tweet) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Przegląd przycisków Twittera można znaleźć tutaj (https://about.twitter.com/resources/buttons).
Kiedy odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz na "przycisk Twittera", będąc zalogowanym na swoim koncie na Twitterze, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Twitterze. Dzięki temu Twitter może powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie znamy treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Twittera.
Jeśli nie chcesz, aby Twitter przyporządkowywał Twoją wizytę na naszych stronach, wyloguj się ze swojego konta na Twitterze.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twittera (https://twitter.com/privacy).
c) Instagram
Nasza strona korzysta również z tzw. wtyczek społecznościowych ("wtyczki") obsługiwanych przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").
Wtyczki te są oznaczone logo Instagram, na przykład w formie "aparatu Instagram".
Kiedy odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Instagram bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Instagram otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka weszła na odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na Instagramie lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Instagramie.
Informacje te (w tym Twój adres IP) są wysyłane z Twojej przeglądarki bezpośrednio do serwera Instagrama w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, Instagram może natychmiast skojarzyć Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem na Instagramie. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczką, na przykład naciskasz przycisk "Instagram", informacje te są również przesyłane bezpośrednio do serwera Instagram i tam przechowywane.
Informacja ta zostanie również umieszczona na Twoim koncie na Instagramie i wyświetlona tam Twoim kontaktom.
Jeśli nie chcesz, aby Instagram bezpośrednio mapował dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego konta na Instagramie, będziesz musiał wylogować się z Instagrama przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności (https://help.instagram.com/155833707900388) serwisu Instagram.

7. Dotknięte prawa
Masz prawo:
zgodnie z Art. 15 DSGVO, zażądać informacji na temat przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz udzielić informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały ujawnione, planowanym okresie przechowywania, prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, źródle ich danych, jeśli nie zostały zebrane od nas, oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także, w stosownych przypadkach, znaczących informacji o ich danych;
zgodnie z Art. 16 DSGVO, do natychmiastowego zażądania korekty nieprawidłowych lub uzupełnionych danych osobowych przechowywanych przez nas;
zgodnie z Art. 17 DSGVO, do żądania usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie służy realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnieniu obowiązku prawnego, jest wymagane ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
zgodnie z Art. 18 GDPR, aby zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile dokładność danych jest przez Ciebie kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odrzucasz ich usunięcie i nie potrzebujemy już tych danych, ale jest to potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 GDPR;
zgodnie z Art. 20 GDPR, aby otrzymać Twoje dane osobowe przekazane nam w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zażądać przekazania ich innej odpowiedzialnej osobie;
zgodnie z Art. 7 par. 3 DSGVO Twoja raz udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana w stosunku do nas. W związku z tym nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody oraz
zgodnie z Art. 77 GDPR złożyć skargę do organu nadzorczego. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub pracy albo dla naszego biura.

8. Prawo do sprzeciwu
Jeśli Twoje dane osobowe są oparte na prawnie uzasadnionych interesach zgodnie z Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO są przetwarzane, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Art. 21 DSGVO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko direct mail. W tym ostatnim przypadku przysługuje Ci ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.
Jeśli chciałbyś skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, prosimy o wysłanie e-maila na adres legal(@@)pl.menulist.menu

9. Bezpieczeństwo danych
Podczas wizyty na stronie używamy popularnej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Ogólnie rzecz biorąc, jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, użyjemy zamiast niego technologii 128-bitowej v3. O tym, czy dana strona naszej witryny jest zaszyfrowana, informuje zamknięta reprezentacja ikony klucza lub kłódki w dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki.
Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

10. Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności jest aktualna i obowiązuje od maja 2018 roku.
W wyniku dalszego rozwoju naszej strony internetowej i jej ofert lub w związku ze zmienionymi wymogami prawnymi lub urzędowymi, może być konieczna zmiana niniejszej polityki prywatności.